At forstå vejret

For at forstå varsling om forstående hændelse

Vejrets forståelse

Stormflod, tidevand, højvandsbølge samt skybrud


 • Stormflod: Når en storm giver højvande (Meget sjælden i Østersøen)
 • Tidevand: I østersøen er der mellem 10-15cm tidevand (dagligt)
 • Højvandsbølge: Når der er strømmet meget vand ind i østersøen som så skal tilbage til kattegat/skagerrak (sker flere gange ugenligt)

Argumenter imod mobil sikring

 • 3 dage før en begivenhed er ca. 50% chance for at være korrekt
 • Forberedelse tager tid
 • Det kan være en fuser..
 • Omkostningskrævende
 • Kræver manpower
 • Menneskelig fejl sker
 • Sønder Havnegade ved rytterstatuen er tit spærret

Skydbrud


 • Sker på årets varmest periode (som regel i juli og august)
 • Kraftigst hvis det kommer fra en sydlig retning (opstået over nordtyskland)
 • Oftere over Aabenraa end Sønderborg
 • Sjældent om natten
 • Kan varsles et par dage i forvejen at det rammer landet
 • Præcist hvor skybruddet rammer, er der et varsel på max et par timer.
 • Mount Everest: 8848 meter højt
 • Cumulonimbus incus: 12 km til 21 km